Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Meer informatie

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Voor ieder kind een fijn thuis

Zorg voor een ander

Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen. Of zoek naar informatie die je kan helpen met het maken van de juiste keuze! 

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg
Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Bied elke kind een goede toekomst

Kortdurende Pleegzorg

Wat houd kortdurende pleegzorg in:

Bij kortdurende pleegzorg woont het kind voor kortere tijd, tot ongeveer een jaar, bij je gezin. Het kind kan daarna bijvoorbeeld weer naar huis, omdat de situatie thuis is verbeterd. Of omdat het kind op zichzelf gaat wonen.

Wanneer is pleegzorg nodig?
 • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld.
 • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.
 • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
 • het kind gehandicapt is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
 • het kind lastig is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
Welke rechten heb je als pleegouder:
 • Als pleegouder heeft je recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg aanbiedt. 
 • Als pleegouder kunt u een pleegvergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van je pleegkind.
 • Je hebt als pleegouder recht op kortdurend zorgverlof en pleegzorgverlof.
 • Je hebt blokkaderecht dat betekent dat de voogd of ouder niet zonder jouw toestemming je pleegkind mag weghalen. Je moet wel je pleegkind minstens 1 jaar hebben verzorgd en hebben opgevoed binnen jouw gezin.

Geef een kind een veilig thuis

Langdurende Pleegzorg

Wat houd langdurende pleegzorg in:

Soms wordt duidelijk na Kortdurende Pleegzorg dat de ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij je wonen, vaak totdat hij/zij volwassen is. Dat noemen we langdurige pleegzorg.

Wanneer is pleegzorg nodig?
 • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld.
 • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.
 • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
 • het kind gehandicapt is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
 • het kind lastig is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
Welke rechten heb je als pleegouder:
 • Als pleegouder heeft je recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg aanbiedt. 
 • Als pleegouder kunt u een pleegvergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van je pleegkind.
 • Je hebt als pleegouder recht op kortdurend zorgverlof en pleegzorgverlof.
 • Je hebt blokkaderecht dat betekent dat de voogd of ouder niet zonder jouw toestemming je pleegkind mag weghalen. Je moet wel je pleegkind minstens 1 jaar hebben verzorgd en hebben opgevoed binnen jouw gezin.

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Samen voor het kind zorgen

Deeltijd Pleegzorg

Wat houd deeltijd pleegzorg in:

Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een aantal dagdelen of dagen opgevangen wordt door jouw.

Wanneer is Deeltijd pleegzorg nodig?

Deeltijdpleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet om ouders te ontlasten en zo problemen of uithuisplaatsing te voorkomen. Ook kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een leefgroep wonen, vinden het vaak fijn om regelmatig in een gezin te verblijven.

Welke variaties mogelijk zijn:
 • een aantal uren of dagdelen per week;
 • meerdere dagen per week;
 • een of meer weekeinden per maand;
 • (delen van) vakanties

Zorgen voor een kind van familie of bekenden

Netwerk pleegzorg

Wat houd Netwerk pleegzorg in:

Voor een kind is het vaak fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn als thuis wonen (even) niet meer kan. Bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of ouders van een vriendje of vriendinnetje.

Vaak regelen mensen dat onderling en meestal gaat dat goed. Toch kunnen er meningsverschillen ontstaan tussen degenen die het kind opvangen en de ouders van het kind, bijvoorbeeld over de opvoeding of de financiën. Het kan voor alle betrokkenen beter zijn om de opvang officieel te regelen.

Officiële opvang door familie of bekenden van het kind (het netwerk) noemen we netwerkpleegzorg.

Welke rechten heb je als Netwerkouder:
 • Als pleegouder heeft je recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg aanbiedt. 
 • Als pleegouder kunt u een pleegvergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van je pleegkind.
 • Je hebt als pleegouder recht op kortdurend zorgverlof en pleegzorgverlof.
 • Je hebt blokkaderecht dat betekent dat de voogd of ouder niet zonder jouw toestemming je pleegkind mag weghalen. Je moet wel je pleegkind minstens 1 jaar hebben verzorgd en hebben opgevoed binnen jouw gezin.

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Help kinderen aan een veilig thuis binnen je netwerk

Hoe word ik pleegouder van een kind dat ik ken?

Zorgt u voor een kind dat u kent? Bijvoorbeeld voor uw kleinkind, uw nichtje of uw buurjongen? En wilt u de zorg graag officieel regelen? 

Neem dan contact op met ons op. Wij beoordelen of je in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg.

Keuren we dit in samenspraak met de instantie goed?

Dan brengen we je in contact met de lokale pleegzorgorganisatie

Die vraagt je eerst om een machtigingsformulier in te vullen, zodat de Raad voor de Kinderbescherming informatie kan inwinnen over jou en je huisgenoten ouder dan 12 jaar. De Raad controleert of je, of een van je gezinsleden, een strafblad heeft.

Ook een medische verklaring kan onderdeel uit maken van de procedure.

Woont het kind al bij je? Dan kan er een voorlopig pleegcontract worden opgesteld. je ontvangt dan een pleegvergoeding vanaf de datum waarop je het pleegcontract heeft getekend. Het geld wat je ontvang is bestemd voor de ondersteuning van het pleegkind

Kun je een kind structuur, warmte en veiligheid bieden?

Wordt dan pleegouder

Zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden is een ingrijpende stap. U gaat het kind van een ander opvoeden, voor korte of voor langere tijd, voor een paar dagen per week, een weekend per maand of de hele week. Er komt een kind bij in uw gezin, of misschien is het pleegkind het eerste kind in uw gezin.Wat uw situatie ook is, de stap om pleegouder te worden vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Die voorbereiding is in het belang van u en in het belang van het pleegkind.

Wettelijke voorwaarden
 • U bent minimaal 21 jaar;
 • U ontvangt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. De pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na uw toestemming – aan;
 • U kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;
 • U staat open voor begeleiding van de pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning bij de uitvoering van het hulpverleningsplan.
Welke stappen kan ik volgen om pleegouder te worden?
 • Je vraagt informatie over pleegzorg aan
 • Je bezoekt een informatieavond 
 • Je volgt de voorbereidingstraining
 • Je voert gesprekken met de pleegzorgorganisatie
 • Je neemt een beslissing
 • Je wacht op een match
Ondersteuning Opgroeien

Ondersteuning Pleeg/Mantel Zorg

Er voor elkaar zijn! Respect krijgen voor je inzet

Mantelzorger

Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar.
Wat is mantelzorg? 

Je bent mantelzorger als je iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Dankzij je zorg is minder of geen thuiszorg nodig.

Mantelzorger wordt je vaak niet bewust. Zeker bij ziekte, bijvoorbeeld van uw kind, partner of ouder, vindt je het vaak logisch om de zorg te geven. Maar mantelzorg is niet verplicht.

Mantelzorg bestaat uit:
 • begeleiding
 • toezicht en gezelschap houden
 • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
 • persoonlijke verzorging, zoals aankleden
Mantelzorg en werk combineren

Het combineren van werk en zorg is niet altijd makkelijk. Er zijn verschillende verlofregelingen waar je gebruik van kunt maken. Je kunt de zorg ook tijdelijk of gedeeltelijk uitbesteden. Dit heet vervangende zorg of respijtzorg.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan verschillende vergoedingen voor mantelzorgers. Ook kunt u sommige zorgkosten aftrekken van de belasting.

Bel ons, mail ons, klop op onze deur

We zijn blij om je te ontmoeten, en naar je verhaal te luisteren

Je gegevens

Hoe kunnen we helpen?