Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Meer informatie

Ondersteuning Geweld

Geweld is vaak een uiting van onmacht of macht

Ondersteuning Geweld in en om het huis

Dagelijks vindt er geweld plaats in en om het huis, over geweld wordt bijna tot nooit gepraat. Gebruik en misbruik van geweld heb je in verschillende vormen.Zowel bij jeugd als bij volwassenen. Of zoek op onze website naar de informatie die je zoekt en kan helpen met het maken van de juiste keuze.

Ondersteuning Geweld

Geweld is een uiting van onmacht of macht

Ondersteuning Geweld

Geweld of dreigen met geweld kent vele vormen

Geweld of dreigen met geweld kent vele vormen: slaan, schoppen, bewust iets kostbaars van iemand vernielen, vernederen of iemand dwingen tot seks. Soms is de dader een familielid, een (ex)partner of iemand uit uw vriendenkring.

Geweld kunt je altijd melden. Ook als bekenden geweld gebruiken, je kunt bij ons terecht, dit kan ook anoniem.

Geweld is strafbaar en moeilijk om over te praten.

Huiselijk geweld komt helaas veel voor in Nederland.

Ondersteuning geweld in en om het huis

Wat is huiselijk geweld?

Van vernedering en verwaarlozing tot seksueel geweld. Vaders, moeders, kinderen, het hele gezin lijdt eronder. Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring. Huiselijk geweld kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en in verschillende vormen. 

Voorbeelden zijn:

 • (ex-)partnergeweld
 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • mishandeling van ouders door hun kind(eren)
 • mishandeling van kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen).
 • bedreiging, al dan niet gepaard gaand met de vernieling van goederen in en rondom het huis.
Ondersteuning Geweld

Mogelijke signalen huiselijk geweld

 • Ongebruikelijk lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, botbreuken
 • Slechte verzorging en/of hygiëne en slechte voeding
 • Duidelijke ontwikkelingsachterstand
 • Niet vloeiend bewegen (houterig)
 • Het niet nakomen van afspraken bijvoorbeeld bij een huisarts of specialist
 • Onhandelbaar gedrag laten zien, heel stil zijn, angstig of zichzelf snijden (automutilatie)
 • Een gezin dat opvallend vaak verhuist (vluchtgedrag) kan ook een signaal zijn

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling.

Ondersteuning Kindermishandeling

In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van kindermishandeling waarschijnlijk veel hoger.

Kindermishandeling is elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. 

Wanneer is het kindermishandeling?

 • Seksuele mishandeling: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt
 • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld
 • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang
 • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid
 • Getuige van geweld tussen ouders en verzorgers

Veel kinderen gebruiken geweld tegen hun ouders

Ondersteuning Oudermishandeling

Er is veel schaamte bij ouders. Ouders vragen doorgaans pas hulp in vergevorderd stadium.

Ouder-mishandeling is: geweld in het gezin, gepleegd door een doorgaans thuiswonende jeugdige of jongvolwassene, dat gericht is op (een van) de ouders.

Mogelijke signalen

 • Ouder(s) is (zijn) bang voor eigen kind
 • Toename verbaal geweld en escalatie naar ernstige dreiging en fysiek geweld
 • Brandstichting,  materiële schade
 • Heftige woede-uitbarstingen bij jongeren
 • Geringe dagbesteding van de jongere, omkering dag-nachtritme
 • gedragsproblemen, agressie en woede 
 • Voor ouder(s) onverwachte gedragsverandering bij de jongere 
 • Meerdere vormen van huiselijk geweld in het gezin
 • Geweld door jongere buiten gezin (bv. mishandeling (ex-)partner)
 • Mannelijke dominantie als sociale norm binnen het gezin
 • Probleemgedrag bij jongere op school,  verzuim, schorsingen, pesten en gepest worden
 • Schulden bij jongeren en financiële uitbuiting en afpersing van de ouder(s)
 • Ouder isoleert zich en raakt uitgeput
wanhopig kind
gevaar social media

Voorkom intimidatie en geweld via social media

Geweld via Social Media

Gevaren van sociale media waar je met je kinderen over moet praten.

Sociale media zijn steeds belangrijker voor onze contacten, ook voor kinderen. De generatie ouders van nu kent in ieder geval nog een tijd zonder Facebook, Whats-app, Instagram, Snapchat, Tiktok en Twitter. Maar onze kinderen hebben nu een volledige levensgeschiedenis, al vanaf de aankondiging van de zwangerschap, op sociale media. De gevolgen hiervan kunnen verregaand zijn. Zonder het te weten kunnen je kinderen zichzelf beschadigen door teveel te delen online. Daarom is het goed om je kinderen voor te lichten en richtlijnen op te stellen.

 • Het gevaar van vreemden
 • Onthul niet te veel
 • Gevaar van plaatsen van foto’s
 • Sociale media bewaren alles voor altijd
 • Cyber pesten

Veel mensen/kinderen krijgen een vertekend beeld van de realiteit, hij/zij heeft veel meer leuke dingen te doen als ik. Ook kan dit zorgen voor gedragsverandering bij kinderen. Onzekerheid over je eigen leven en soms zelfs jaloezie. Vaak plaatsen mensen enkel de leuke dingen uit hun leven. De problemen blijven achterwege. 

Ondersteuning Geweld

Stalking is iemand opzettelijk en structureel lastigvallen

Ondersteuning Stalking

Stalking kan de vorm van een verslaving aannemen

Hoewel de aanleiding tot stalking soms redelijk lijkt, is stalking zelf dat niet. De behoefte aan contact is voor de stalker een soort verslaving geworden. Elk nieuw contact en elke reactie (ook als die negatief is!) voedt zijn verslaving. 

Vormen van Stalking

 • Aanhoudend ongewenste brieven, e-mails, telefoontjes, appjes en social mediaberichten krijgen
 • Dreigen met geweld
 • Opgewacht, bespied of achtervolgd worden
 • Er worden leugens of roddels over jou of je familie verspreid
 • Eigendommen worden vernield of beschadigd
 • Iemand doet bestellingen uit jou naam
 • Kinderen, vrienden, familie of collega’s worden lastiggevallen

familie-eer is van groot belang voor families uit bepaalde culturen

Ondersteuning Eer Wraak

Eergerelateerd geweld is een complex probleem

Zodra de goede naam van de familie is of dreigt te worden bezoedeld, wordt er door de gemeenschap waartoe de familie behoort, van de familie verwacht dat ze hun eer herstellen. Hoe dit gebeurt, kan per cultuur verschillen. Er kan een huwelijk gearrangeerd worden, of een meisje kan uit haar familie verstoten worden. Vaak wordt er in eer zaken die de politie onder ogen krijgt met geweld gedreigd, of zelfs gebruikt. Hiermee toont men aan de gemeenschap dat dit gedrag niet door hen wordt getolereerd en dat men een eervolle familie is.

Wat zijn de gevolgen?

Als slachtoffer van eergerelateerd geweld kan het zijn dat je familie zich tegen je keert omdat zij vinden dat de familie eer is aangetast. Dit kan zijn omdat je bijvoorbeeld als vrouw bent gezien in het gezelschap van een onbekende man of dat er onzedelijke foto’s van jou circuleren op internet. Onder druk van je familie kan jij worden beperkt in je vrijheden of bijvoorbeeld worden gedwongen te trouwen met iemand die niet jou eigen keuze is. Ook kan er sprake zijn van bedreigingen of mishandelingen. Zowel volwassen als kinderen kunnen slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld.

Bel ons, mail ons, klop op onze deur

We zijn blij om je te ontmoeten, en naar je te luisteren

Je gegevens

Hoe kunnen we helpen?